Jaká jsou základní rizika u tetování?


Každý proces má svá rizika. Stejné je to i u tetování. Pokud se chcete nechat tetovat, seznamte se s riziky, které připadají v úvahu. Týkají se především špatného výběru, a to jak samotného tatéra, tak tetovacího studia. Jestliže nebudete při výběru důkladní, riskujete tím zdravotní komplikace. Nevíte, co by se mohlo stát? Odpověď se dozvíte v následujících odstavcích. Sami následně vyhodnotíte, zda jsou tyto faktory opravdu rizikové či nikoliv. Věřte nám ale, že hygienické podmínky jsou u tetování velice důležité.

Jaká jsou základní rizika u tetování?

V první řadě by se tatér měl zajímat o hygienu svého nářadí. Konkrétně je řeč o sterilitě. To se týká převážně tetovacích jehel, nástrojů a prostředí. Tady hrozí největší riziko, protože v momentě, kdy využijete stejné tetovací jehly vícekrát, hrozí přenos různých nemocí a infekce. Existuje relativně velké množství tatérů, kteří se snaží na tomto procesu ušetřit, a tak využívají stejné tetovací jehly. Nové přitom stojí pár korun. Jsou nástroje, na kterých se nevyplací šetřit. Jakmile si vyberete tatéra, trvejte na tom, aby tetovací jehlu rozbalil před vámi.

Rizika u tetování

Takto máte stoprocentní jistotu v tom, že tetovací jehlu před vámi tatér nepoužil. Dále by se tatér měl zaměřit na nástroje, které se dotýkají kůže. Tyto nástroje je potřeba pokaždé profesionálně vyčistit a sterilizovat. Jestliže si myslíte, že je to čistě jen o nástrojích, mýlíte se. Sterilizováno by mělo být i prostředí. To hraje rovněž obrovský vliv na to, zda se pro dané tetovací studio rozhodnete či nikoliv. Právě v těchto věcech, jež jsme uvedli je největší riziko pro vás, jakožto člověka, který se nechává tetovat. Dbejte na své zdraví a vybírejte pečlivě.

Tatéři si musí hlídat i jiné věci!

Tatéři si mimo jiné musí hlídat i jiné věci. K těm základním patří i expirace tetovacích barev. I ty mohou v sobě následně ukrývat možná rizika, která se projeví u vás. Nebuďte zbrklí. Většina těch, kteří se nechávají tetovat nekoukají na to, zda je prostředí sterilizováno. Jsou natolik natěšení, že nevnímají okolí.

Napsat komentář